Úvěrová smlouva – Na co si dát pozor

Denně jsou podány stovky žádosti o různé druhy úvěrů a lidé tak mohou čerpat zároveň spotřební úvěr, hypotéku a navíc ještě kreditní kartu. Ovšem finanční gramotnost bývá u některých lidí nízká a mnoho z nich nepřemýšlí, jak budou splácet půjčku i v budoucnu a navíc často nerozumí složitým výrazům v úvěrových smlouvách. Nespočítají si kolik za úvěr nakonec zaplatí, jaké plynou sankce z porušení a nevyznají se ani v dodatcích smluv a v sazebníku. Přečíst úvěrovou smlouvu, která má 20 i více stránek, představuje nudné čtení a tak ji mnozí bez rozvahy podepíší.

Přečtení smlouvy před podpisem

Možná důsledkem zavádějící reklamy dokáží poskytovatelé úvěrů nalákat důvěřivce a následně šikovně schovají do smlouvy některé podstatné informace. Na vině jsou především klienti, kteří si smlouvu řádně nepřečtou a z důvodu pohodlnosti se neseznámí se všemi detaily smlouvy. Uvěří slibům a nechají si vnutit jakýkoliv produkt bez přemýšlení. Hůře na tom bude vždy klient, ze kterého se za pár měsíců jistojistě stane dlužník a až poté zjistí jak nevýhodný úvěr si vlastně vzal.

Smlouva jako základ všeho

Není možné čerpat úvěr bez smlouvy. Banky i nebankovní společnosti podmiňují sjednání úvěru smlouvou. V situaci, kdy si budete půjčovat od soukromé osoby, která smlouvu vyžadovat nebude nebo ji bude odkládat na později, ale bude vyžadovat zaplacení poplatku předem, půjde zřejmě o podvod. Tento pokus ignorujte, protože podvodník z vás pouze mámí peníze a peníze vám nikdy nezprostředkuje. Seriozní poskytovatelé vám na základě bonity žádost schválí a po vzájemné dohodě jako dobrovolný důkaz souhlasu musí dojít k uzavření písemné smlouvy. V té se věřitel zavazuje dlužníkovi poskytnout finanční prostředky v dohodnuté výši a po podpisu smlouvy je dlužník povinen půjčenou částku splatit i s úroky k dohodnutému termínu.

Co musí smlouva obsahovat

Úvěrová smlouva je individuální a pro každou banku je s nepatrnými rozdíly jiná. Opačná situace je u nebankovních společností, které nejsou pod přímou kontrolou ČNB. Jejich úvěrové smlouvy jsou k zákonům benevolentnější, měly by být ovšem v mezích platných zákonů ČR. Co není zakázáno, to je povoleno - bohužel pro některé klienty. Někdy se díky nesmyslným formulacím skrývá v těchto smlouvách mnoho nebezpečí. Pozor na smlouvy dlouhé, čítajíc i několik desítek stran. Už toto musí vzbudit podezření na nekalé praktiky. Smlouva by měla krátká, stručná a výstižná, měla by obsahovat:

 • jméno a adresu trvalého pobytu dlužníka
 • název firmy a sídlo věřitele, včetně kontaktů
 • účel úvěru - pokud se vyžaduje
 • výše úvěru – včetně slovního vyjádření
 • roční procentní sazba nákladů (RPSN) – v procentech
 • způsob čerpání úvěru - převodem na účet nebo hotovost
 • přesný termín jednorázové nebo měsíční splátky - včetně úroků
 • termín celkové splatnosti úvěru
 • způsob ručení - pokud se u úvěru vyžaduje
 • práva a povinnosti - věřitele a dlužníka
 • datum a místo uzavření smlouvy
 • podpisy zúčastněných - včetně případného spoluručitele

21.1.2018
WWW.PUJCKA-BEZ-DOLOZENI.CZ, SIALINI, spol. s r.o., Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959


Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Na tomto webu se mohou vyskytovat neaktuální informace, na akutualizaci pracujeme
Toto je pouze informační web. Neposkytujeme půjčky.